• 5 Lat Gwarancji

Warunki Gwarancji:

 

1. Na wszystkie produkty dajemy 5 lat gwarancji od daty wydania/dostarczenia towaru kupującemu. Dokument z którym możesz ubiegać się o reklamacje to: - Faktura VAT, - Paragon, - Kopia listu przewozowego (zostawiana przez firmę spedycyjną, na wypadek braku paragonu lub faktury) lub inny dokument potwierdzający zakup - korespondencja mailowa itp.. Gwarancja obejmuje produkty zakupione bezpośrednio od producenta. 

a) Produkt - jest to element betonowy lub gipsowy wyprodukowany
przez firmę Ozdoby Betonowe 21.

b) Wyrób - jest to element nie naszej produkcji sprzedawany jako dodatkowy wraz z naszym produktem, wyrobem jest: pompa fontannowa, impregnat do betonu, kleje i inne dodatkowe przedmioty które można zakupić w naszej firmie jako dodatkowe, takie wyroby mają datę gwarancji określoną przez producenta.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nabywają tylko Ci kupujący którzy dokonają całej i terminowej zapłaty za produkt.

3. Jeżeli kupujący w chwili wydania/odebrania produktów wiedział o ich wadzie, sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

4. W ramach gwarancji uznajemy wady wynikające z naszej winy, tzn. wady wykonania.

5. Gwarancji nie obejmują wady i uszkodzenia produktów powstałe w wyniku:

a) Niewłaściwego doboru produktów do rodzaju i wielkości obciążeń: - płytki o grubości 2,5 oraz 3 cm tylko do ruchu pieszego, - płyty o grubości 3,8 cm dla ruchu pieszego oraz ruchu samochodowego (osobowego) pod warunkiem wykonania odpowiedniej podbudowy.

b) Niewłaściwego zaprojektowana i wykonania podbudowy.

c) Montażu zakupionych produktów niewłaściwego i niezgodnie za sztuką budowlaną.

d) Niewłaściwego składowania oraz transportowania produktów (za wyjątkiem transportu spedycją za którą my odpowiadamy do momentu podpisania odbioru towaru).

e) W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń lub innych kwestii podlegających reklamacji, kupujący powinien wstrzymać się z zabudową i złożyć reklamację, jeśli reklamacja będzie złożona po zabudowie produktów, nie ponosimy ewentualnych kosztów, wymiany i ponownej zabudowy.

f) Niezabezpieczania produktów na okres zimowy w których może zbierać woda (dotyczy fontann oraz koszy i wazonów), jak też przedmiotów z których nie została na okres zimowy usunięta ziemia (kosze, oraz wazony), takie produkty najlepiej okrywać na zimę folią lub plandeką.

g) Produkty które były posypywane solą kuchenną, oraz te z których lód je pokrywający był usuwany ostrym metalowym przedmiotem który spowodował uszkodzenie produktu (dotyczy płyt/płytek chodnikowych tarasowych).

h) Niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego produktu.

i) Klęsk żywiołowych i innych nieplanowanych zdarzeń losowych.

j) Gwarancją nie są objęte produkty sprzedawana jako poza gatunkowe, informacja taka zawsze jest zaznaczana na fakturze, w opisie aukcji, jeśli nie ma takiego zapisu produkt jest 100 % pełnowartościowy.

6. Gwarancji nie podlegają i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy:

a) Odchyłki w wymiarach,

b) wapniowe wykwity w postaci nalotu na płytkach/płytach,

c) Odchyłek w kolorze spowodowane różnymi odcieniami materiałów użytych do produkcji (kruszywa, piasek) oraz różnego wieku Produktu (płytki 7 dniowe będą miały inny odcień od 14 dniowych, natomiast po pełnym wyschnięciu tj. 28 dni kolor i tak będą miały taki sam).

d) Zmian w kolorystyce pod wpływem ich użytkowania.

e) Włoskowatych mikropęknięć które powstają w wyniku skurczu podczas dojrzewania betonu, nie zmniejszają one wytrzymałości ani właściwości produktu.

f) Różnice w wykończeniu ozdób, w porównaniu z tym co jest widoczne na fotografiach - ozdoby są wykonywane ręcznie i nie jest możliwe zrobienie dwukrotnie takiego samego wykończenia.

7. Podczas składania reklamacji na ozdoby typu fontanny, wazony itp. (czyt. Które trzeba zabezpieczać na zimę, przed zamarzającą wodą), trzeba przedstawić fotografię z okresu zimowego pokazujące jak przedmioty były zabezpieczone, brak fotografii jest równoznaczny z brakiem zabezpieczenia na okres zimowy. W dobie aparatów fotograficznych  w telefonach wykonanie takiego zdjęcie nie jest większym problemem.

 

 zabezpieczona_fontanna.jpg